EXHIBITIONS

Open for public

MAIN ORGANISERS
KEMENTERIAN HAL EHWAL ISLAM, WAKAF, DAKWAH DAN BIMBINGAN ARAB SAUDI (KHEI-KSA)
JABATAN HAL EHWAL KHAS (JASA)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)
PERTUBUHAN AL-KHAADEM
PERTUBUHAN ILMUAN MALAYSIA (ILMU)

ASEAN / ASIA
ABU BAKAR AS-SIDDIQ CENTRE (CAMBODIA)
ICHEON ISLAMIC CENTRE (SOUTH KOREA)

LOCAL UNIVERSITIES
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
UNIVERSITI MALAYA (UM)
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)

GOVERNMENT
INSTITUT WASATIYYAH MALAYSIA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

NGO / Others
AL-FURQAN ACADEMY
AL-KHAADEM YOUTH
AL-MADINAH INTERNATIONAL UNIVERSITY
AMAL HOPE
AREES UNIVERSITY
BUSHRA HOLDINGS SDN BHD
DAKWAH CORNER BOOK STORE
IDRISSI INTERNATIONAL SCHOOL
ILMU SALAF DOT COM
KARYA PIS
MKM TICKETING TRAVEL & TOURS
PERTUBUHANKEMANUSIAAN ENSANY MALAYSIA (PKEM)
SEKOLAH KIBLAH
SUPER THINKERS
TAJWEED MADE EASY ACADEMY GLOBAL
YAYASAN DANA KEBAJIKAN MUSLIM MALAYSIA (YDKMM)
YAYASAN TA’LIM